Služby

Keďže naším prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť, aby naša činnosť nezačínala a nekončila iba samotným predajom produktov, obchodnú činnosť dopĺňame celým radom súvisiacich služieb.

Záručný a pozáručný servis

Na všetky dodávané zariadenia Vám ponúkame záručný i pozáručný servis v našej servisnej dielni, resp. podľa dohody priamo na stavbe alebo vo Vašich priestoroch.

Na nami dodávané zariadenia poskytujeme záručnú lehotu v trvaní 24 mesiacov od dodania tovaru k zákazníkovi. Na našom sklade, resp. u naších dodávateľov sú k dispozícii náhradné diely na všetky dodané zariadenie - dokonca aj na tie najstaršie, ktoré už dlhší čas nie sú vo výrobnom programe. Týmto je zaručená skutočne dlhoročná, spoľahlivá funkčnosť zariadení.

Vykonávame servis zariadení nasledovných výrobcov: WIDOS, MUNSCH, FORSTHOFF, HÜRNER, KWH, SAURON, HSK, WEGENER.


Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.


Prenájom zváracích zariadení

Ak nie je pre Vás momentálne zaujímavá kúpa zariadenia na zváranie alebo opracovanie plastov, máme pre Vás výhodné riešenie - prenájom vybraných typov zariadení. Nižšie sú uvedené typy zariadení, ktoré sú k dispozícii na prenájom priamo u nás, prípadne u našich dodávateľov.

Zariadenia na zváranie plastových rúr na tupo:

 • WIDOS Miniplast 2 - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 20 - DA 110 mm
 • WIDOS 4400 (alt. CNC) - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 50 - DA 160 mm
 • WIDOS 4600 (alt. CNC) - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 75 - DA 250 mm
 • WIDOS 4900 (alt. SPA) - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 90 - DA 315 mm
 • WIDOS 5100 (alt. SPA) - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 200 - DA 450 mm
 • WIDOS 5500 (alt. SPA) - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 200 - DA 500 mm
 • WIDOS 6100 (alt. SPA) - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 315 - DA 630 mm
 • WIDOS 8000 - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 450 - DA 800 mm
 • WIDOS 12000 - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 710 - DA 1200 mm
 • WIDOS HRG10 - montážne zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 630 - DA 1000 mm
 • WIDOS 2500/160 - dielenské zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 50 - DA 160 mm
 • WIDOS 2500/315 - dielenské zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 50 - DA 315 mm
 • WIDOS 4002 - dielenské zariadenie pre zváranie na tupo priemerov DA 90 - DA 315 mm

Zariadenia na polyfúzne zváranie plastových rúr:

 • WIDOS Weld It - ručná zváračka pre polyfúzne zváranie priemerov DA 20 - DA 63 mm
 • WIDOS 7511 - dielenské zariadenie pre polyfúzne zváranie priemerov DA 20 - DA 75 mm
 • WIDOS 3511 - dielenské zariadenie pre polyfúzne zváranie priemerov DA 20 - DA 125 mm

Zariadenia na elektrofúzne zváranie plastových rúr:

 • WIDOS ESI 4000 - montážne zariadenie pre elektrofúzne zváranie
 • CTF SAURON Barbara - montážne zariadenie pre elektrofúzne zváranie

Zariadenia na zváranie prídavnými materiálmi (horúcim vzduchom):

 • FORSTHOFF Quick-S-Electronic - teplovzdučná pištoľ s vybranými zváracími dýzami
 • HSK 08 - extrúder s výkonom 0,8 kg/h

Ďalšie príslušenstvo:

 • WIDOS 160 - odstraňovač vnútorných výronkov pre priemery rúr DI 90 - DI 160 mm
 • WIDOS 300 - odstraňovač vnútorných výronkov pre priemery rúr DI 160 - DI 300 mm
 • WIDOS 500 - odstraňovač vnútorných výronkov pre priemery rúr DI 300 - DI 500 mm

Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.


Zváracie a montážne činnosti

V náväznosti na nami ponúkané zariadenia na prenájom prichádzame s komplexnejšou službou zváracích a montážnych činností - či už ako dodávku služieb pre Vašu vlastnú potrebu, tak aj realizáciu zváracích prác subdodávateľským spôsobom. Sme schopní pokryť montáž plastových potrubných rozvodov do priemeru DA 1200 mm, ale takisto plastových dosiek a fólií. K dispozícii máme certifikovaný zvárací personál.


Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.


Pokládka plastových rozvodov

V spolupráci s naším partnerom zabezpečujeme pokládku potrubných rozvodov a káblov jedným z najmodernejších spôsobov - špeciálnym pokládkovým pluhom. Týmto spôsobom je možné pokladať káble (napr. vysokonapäťové systémy) a plastové rúry (vodovodné a kanalizačné rozvody) až do priemeru DA 500 mm do hĺbky 2,25 m. Tento spôsob pokládky je možný pri klasifikácii pôdy stupňa 2 až 5, dokonca za určitých podmienok až po stupeň 6.

Tento spôsob pokládky je až 20x rýchlejší oproti bežnej pokládke pomocou bagrovania. Nie je potrebný pieskový obsyp rúry a výrazne je zredukovaná plocha výkopov a povrchových úprav. Možná je pokládka aj cez vodné toky s výškou hladiny do 1,5 m. Ďalšou výhodou je možnosť pokládky viacerých systémov súčasne (napr. potrubie + kábel). A samozrejme nemenej dôležitá je úspora nákladov, ktorá môže byť až do výšky 40%.

Systém pokládky:


Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.

 Služby / Pokládka plastových rozvodov - foto
 Služby / Pokládka plastových rozvodov - foto
 Služby / Pokládka plastových rozvodov - foto
 Služby / Pokládka plastových rozvodov - foto

Výroba zváraných plastových konštrukcií

Ponúkame možnosť dielenskej výroby zváraných výrobkov z plastov, konštrukcií, resp. jednoduchých technologických celkov ako napr.:

 • výroba plastových tankov a nádrží do objemu cca. 5 m3
 • kusová výroba zváraných plastových konštrukcií
 • kusová výroba plastových technologických podzostáv a celkov
 • sériová výroba na jednoúčelových zváracích zariadeniach
 • zváranie plastových rúr a dosiek
 • výroba zváraných segmentových oblúkov a T-kusov
 • opravy plastových priemyselných konštrukcií a nádrží
 • opravy autoplastov (nárazníky, interiérové plasty atď.)

Typy zváraných materiálov: PE-LD, PE-HD, PP, PB, PVDF, PVC, ABS.


Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.


Poradenská a konzultačná činnosť

Máte technické otázky, týkajúce sa spájania alebo opracovania plastov? Potrebujete vyriešiť konkrétne spôsoby aplikácie jednotlivých technológií? Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Obráťte sa na našich odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v obore. V prípade zložitejších záležitostí sme Vám k dispozícii aj spoločne s našimi dodávateľmi - výrobcami jednotlivých systémov zvárania, spájania a opracovania plastov.

Okrem klasického predajno-technického poradenstva ponúkame rozsiahly popredajný servis - zaškolenie obsluhy zariadenia, pre optimálny výkon zariadenia poskytnutie užitočných praktických informácií, v spolupráci so zváracími školami zabezpečenie vyškolenia zváracieho personálu (v prípade záujmu aj na konkrétnych požadovaných zariadeniach), informácie o technických novinkách z danej oblasti atď. 


Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.