O spoločnosti

Plasty nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v najrôznejších oblastiach priemyslu, ale taktiež v komerčnej sfére. S tým priamo súvisí riešenie problematiky spájania plastov. Spájanie plastov poskytuje veľa možností a v zásade podľa charakteru spoja sa dajú rozdeliť na rozoberateľné (skrutkové, prírubové, hrdlové, nátrubkové atď.) a nerozoberateľné spoje (zvárané plasty, lepené plasty, lisované plasty, nitované plasty, atď.).

Práve nerozoberateľné spoje, konkrétne zvárané spoje, vďaka svojim dobrým fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam sa v poslednej dobe stali veľmi rozšírenými, či už sa jedná o potrubné rozvody v plynárenstve a vodárenstve, tak rovnako aj v chemickom, potravinárskom, elektrotechnickom a stavebnom priemysle, poľnohospodárstve, energetike, ekológii, rovnako aj pri výrobe nádrží a konštrukcií z plastov, až po drobné opravy automobilových plastov, prípadne domácich zariadení. Naším ťažiskom je predovšetkým zváranie plastov, ako aj opracovanie plastov, pričom v našej ponuke nájdete najrôznejšie technológie zvárania plastov od renomovaných výrobcov zváracích zariadení.

Najtypickejšími spôsobmi zvárania sú:

Samozrejme, okrem spomenutých technológií sú v našom programe extrúdery, teplovzdušné pištole, zváračky a ohýbačky plastových tabúľ, rezačky a deličky plastov a široký sortiment doplňujúceho príslušenstva a materiálov, ako aj rozsiahlu ponuku služieb, týkajúcich sa tohoto zamerania.