Dielenské zariadenia WIDOS na polyfúzne zváranie

Dielenské zariadenia na polyfúzne zváranie WIDOS sú určené pre zváranie plastových rúr priemerov DA 20 až DA 160 mm. Dodávané sú s mechanickým posuvom upínacích čeľustí, so zabudovaným nahrievacím telesom a s prepravnou bedňou, ktorá zároveň slúži ako podstavec zariadenia.

Princíp polyfúzneho zvárania

Polyfúzne zváranie (alebo nátrubkové zváranie) je kontaktné zváranie plastových rúr a tvaroviek, t.j. zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom. Zvárané časti je potrebné nahriať na požadovanú zváraciu teplotu a to nasunutím rúry a tvarovky na nahrievacie nátrubky príslušných rozmerov, upevnené na nahrievacom telese. Po uplynutí doby nahrievania sa zvárané časti vyberú z nahrievacích nátrubkov a bez vzájomného pootáčania sa zasunú do seba. Plochy nahrievacích nátrubkov sú mierne kužeľovité, aby umožnili vytvoriť po spojení rúry a tvarovky dostatočný zvárací tlak. Týmto je umožnené aj pri malých osových silách vyvinúť dostatočný prítlak, preto je možné ručné zváranie až do priemerov rúr DA 63 mm. Pre väčšie priemery (do DA 125 mm), hlavne z dôvodu dodržania presnosti a súosovosti, je vhodné použitie zváracích zariadení. Po spojení rúry s tvarovkou je potrebné počas minimálnej doby chladnutia (cca. 30 s) zafixovať zvarené časti, pričom zaťaženie spoja je možné najskôr 1 hod. po ukončení zvárania.

Parametre zvárania, t.j. čas nahrievania, čas nasunutia a doba fixácie sú tabuľkovo udávané pre jednotlivé priemery rúr a tvaroviek.

Sortiment dielenských zváracích zariadení:
  • WIDOS 7511 (DA 20 - 75) - dielenské i montážne polyfúzne zariadenie s mechanickým posuvom
  • WIDOS 3511 (DA 20 - 125) - dielenské polyfúzne zariadenie s mechanickým posuvom
  • WIDOS 3600 (DA 63 - 160) - dielenské polyfúzne zariadenie s mechanickým posuvom
  • WIDOS 2500 Kombi (DA 20 - 125) - dielenské kombinované zariadenie na zváranie na tupo i polyfúzne, s mechanickým posuvom


Sortiment montážnych zváracích zariadení: