Montážne zariadenia WIDOS na polyfúzne zváranie

Montážne zariadenia na polyfúzne zváranie WIDOS sú dodávané v jednoduchom vyhotovení - ako samostatné nahrievacie teleso s jednotlivými nátrubkami priemerov od DA 16 do DA 125 mm, resp. ako kompletná sada s kufríkom. Nahrievacie telesá sú vybavené elektronickou, príp. termostatickou reguláciou teploty, kontrolkami pre pripojenie na sieť a indikáciu nahrievania, vypínačom a napájacím káblom. Pre použitie na stavbe, ale aj v dielni, sú k dispozícii rôzne držiaky alebo odkladacie stojany.

Princíp polyfúzneho zvárania

Polyfúzne zváranie (alebo nátrubkové zváranie) je kontaktné zváranie plastových rúr a tvaroviek, t.j. zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom.

Zvárané časti je potrebné nahriať na požadovanú zváraciu teplotu a to nasunutím rúry a tvarovky na nahrievacie nátrubky príslušných rozmerov, upevnené na nahrievacom telese. Po uplynutí doby nahrievania sa zvárané časti vyberú z nahrievacích nátrubkov a bez vzájomného pootáčania sa zasunú do seba. Plochy nahrievacích nátrubkov sú mierne kužeľovité, aby umožnili vytvoriť po spojení rúry a tvarovky dostatočný zvárací tlak. Týmto je umožnené aj pri malých osových silách vyvinúť dostatočný prítlak, preto je možné ručné zváranie až do priemerov rúr DA 63 mm. Pre väčšie priemery (do DA 125 mm), hlavne z dôvodu dodržania presnosti a súosovosti, je vhodné použitie zváracích zariadení. Po spojení rúry s tvarovkou je potrebné počas minimálnej doby chladnutia (cca. 30 s) zafixovať zvarené časti, pričom zaťaženie spoja je možné najskôr 1 hod. po ukončení zvárania.

Parametre zvárania, t.j. čas nahrievania, čas nasunutia a doba fixácie sú tabuľkovo udávané pre jednotlivé priemery rúr a tvaroviek.

Sortiment montážnych zváracích zariadení:
  • WIDOS Weldit 1 (DA 20 - 63) - kompletná sada v oceľovom kufríku
  • WIDOS Weldit 2 (DA 20 - 125) -nahrievacie teleso s jednou upínacou pozíciou pre nahrievacie nátrubky
  • WIDOS MH 0090T (DA 16 - 90) - nahrievacie teleso s jednou upínacou pozíciou pre nahrievacie nátrubky
  • WIDOS MH 0090E (DA 16 - 90) - nahrievacie teleso s jednou upínacou pozíciou pre nahrievacie nátrubky
  • WIDOS MH 0160T (DA 16 - 125) - nahrievacie teleso s jednou upínacou pozíciou pre nahrievacie nátrubky
  • WIDOS MH 0160E (DA 16 - 125) - nahrievacie teleso s jednou upínacou pozíciou pre nahrievacie nátrubky

 Montážne zariadenia WIDOS na polyfúzne zváranie / Obrazky - foto
 Montážne zariadenia WIDOS na polyfúzne zváranie / Obrazky - foto
 Montážne zariadenia WIDOS na polyfúzne zváranie / Obrazky - foto

Sortiment montážnych zváracích zariadení: