Odstraňovače výronkov

Pri zváraní na tupo ostáva v mieste zvarového spoja natavený materiál, tzv. výronok. Tento pri niektorých prípadoch by mohol mať negatívny vlyp na danú aplikáciu, napr. pri prúdení kvapalín s obsahom nečistôt by mohol spôsobovať sedimentáciu tuhých častíc, preto je vhodné tieto výrokny odstrániť. Na to slúžia odstraňovače výronkov, ktoré podľa spôsobu použitia sa dajú rozdeliť na vnútorné a vonkajšie.

Odstraňovače vnútorných výronkov:

 • WIDOS 40 - pre vnútorné priemery rúr DI 40, pre dĺžku rúr do 3 m, bez ohrevu rezacej hlavy
 • WIDOS 80 - pre vnútorné priemery rúr DI 50 až DI 80, pre dĺžku rúr do 3 m, bez ohrevu rezacej hlavy
 • WIDOS 160 - pre vnútorné priemery rúr DI 90 až DI 160, pre dĺžku rúr do 12 m, alt. do 20 m, s ohrevom rezacej hlavy, alt. bez ohrevu
 • WIDOS 300 - pre vnútorné priemery rúr DI 160 až DI 300, pre dĺžku rúr do 12 m, alt. do 20 m, s ohrevom rezacej hlavy, alt. bez ohrevu
 • WIDOS 500 - pre vnútorné priemery rúr DI 300 až DI 500, pre dĺžku rúr do 12 m, alt. do 20 m, s ohrevom rezacej hlavy, alt. bez ohrevu

Odstraňovače vonkajších výronkov:

 • veľkosť 1 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 110 do DA 160 mm
 • veľkosť 2 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 140 do DA 250 mm
 • veľkosť 3 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 180 do DA 315 mm
 • veľkosť 4 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 280 do DA 450 mm
 • veľkosť 6 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 450 do DA 630 mm
 • veľkosť 8 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 630 do DA 1000 mm

Odstraňovače vonkajších výronkov pre jednotlivé priemery:

 • pre vonkajšie priemery rúr DA 20 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 25 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 32 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 40 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 50 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 63 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 75 mm
 • pre vonkajšie priemery rúr DA 90 mm