Ohýbačky plastových dosiek

Ohýbanie plastových dosiek je možné tiež zaradiť medzi technológie zváranie plastov, a to zváranie ohraňovaním. Nakoľko si plast v mieste ohybu vyžaduje ohrev, na tento účal sa používa tzv. nahrievací klin. Tento sa pod miernym tlakom nechá vnikúť do hĺbky zhruba 2/3 hrúbky steny dosky a potom podobne ako pri zváraní na tupo začína fáza prehrievania bez tlaku. Po oddialení nahrievacieho klinu sa doska ohne do požadovaného uhla. V prípade väčších hrúbok stien je potrebné ohriať aj opačnú stranu ohybu, čo je najčastejšie riešené bezkontaktným spôsobom - infračerveným nahrievaním.

K dispozícii sú tiež zariadenia na ohýbanie plastových rúr priemerov od DA 90 do DA 225 mm.

Typ zariadenia WEGENER BV WEGENER BM 05 WEGERER BM 05A
Ovládanie manuálne poloautomatické automatické
Pracovná šírka (mm) 3050 3050 3050
Hrúbka steny dosky (mm) 2 - 15 3 - 25 3 - 25
Min. prierez ohýbaného kanálu (mm) 270 x 250 200 x 200 200 x 200
Vákuové upínanie - voliteľné voliteľné
Vákuum (U-profil do hrúbky 8 mm) - 40 x 80 x 160 40 x 80 x 160
Uhol ohybu (°) 0 - 95 0 - 95 0 - 95
Prevádzkový tlak (bar) 8 - 10 8 - 10 8 - 10
Napájacie napätie (V) 230 / 400 230 / 400 230 / 400
Požadovaný príkon (W) 6500 6500 7000
Celkové rozmery (mm) 3800 x 1800 x 1200 4300 x 2000 x 1500 4300 x 2000 x 1500
Celková hmotnosť (kg) 925 2000 2000