Skúšobné a kontrolné prístroje

Snaha o neustále zvyšovanie kvality zvarových spojov v silnejúcej konkurencii - to je prvoradá úloha pre každú realizačnú firmu. Preto máme v ponuke tiež široký sortiment kontrolných a skúšobných prístrojov. Či už sú to zariadenia na kontrolu pevnosti zvarových spojov v ťahu alebo ohybe, zariadenia na kontrolu kvality a tesnosti spojov (predovšetkým pri zváraní fólií alebo pri zváraní prídavnými materiálmi), ale aj na kontrolu parametrov zváracích zariadení (napr. teplota, tlak, čas). Niektoré typy zariadení sú určené skôr pre použitie v laboratórnych podmienkach, iné sú určené pre použitie priamo na montáži alebo v prevádzke.

Výber zo sortimentu skúšobných a kontrolných prístrojov:

  • Minitest - veľmi jednoduchý prístroj na kontroju odlupovania sa, skúšobná dráha 220 mm, prevádzka na akumulátor
  • Airtest - mobilné zariadenie na kontrolu tesnosti kanálikov pri zváraní fólií, vrátane prenosného kompresora v hliníkovom kufri
  • Skúšobná stolica na ťahovú skúšku - zariadenie na dlhodobú skúšku pevnosti v ťahu, spĺňajúce požiadavky smernice DVS 2203-4
  • WEG 22 - vysokofrekvenčný skúšobný prístroj na kontrolu tesnosti zvarového spoja, skúšobné napätie 15 - 55 kV, frekvencia 100 kHz
  • PHD - vysokonapäťový skúšobný prístroj s jednosmerným napätím 1-20 kV (pre hrúbku steny do 6,5 mm) alebo 2-40 kV (do 26 mm)
  • TM1100 - digitálny teplomer s kontaktným snímačom na kontrolu teploty nahrievacieho telesa, rozsah do 250 °C
  • TMZ1000 - digitálne stopky na kontrolu času jednotlivých fáz zvárania