Softvér

Pre spracovanie, tlač a archiváciu protokolov o zváraní je k dispozícii k jednotlivým zváracím zariadeniam príslušný softvér, ktorý je dodávaný priamo výrobcami týchto zariadení ako voliteľné príslušenstvo.

  • WIDOS WICON 2000 - plná verzia softvéru na spracovanie zváracích údajov zo všetkých zariadení WIDOS - riadiacich jednotiek CNC, protokolovacích jednotiek SPA a elektrofúznych zariadení ESI 4000
  • WIDOS WICON Lite - zjednodušená verzia softvéru na tlač zváracích údajov zo všetkých zariadení WIDOS - riadiacich jednotiek CNC, protokolovacích jednotiek SPA a elektrofúznych zariadení ESI 4000, dodávaná automaticky s uvedenými zariadeniami
  • HÜRNER DataWork - plná verzia softvéru na spracovanie zváracích údajov zo všetkých zariadení HÜRNER - protokolovacích jednotiek SPG a elektrofúznych zariadení HST 300
  • HÜRNER EasyDesign - softvéru na tvorbu čiarových kódov, napr. s menom zvárača, názvom stavby, príp. ďalšími doplňujúcim údajmi, zaznamenávanými do protokolu o zvare
  • SAURON ANALYSE - plná verzia softvéru na spracovanie zváracích údajov zo zariadení na elektrofúzne zváranie SAURON - Barbara, Ondine
 Softvér / Obrazky - foto