Špeciálne zariadenia na zváranie plastov

Kategória špeciálnych zváracích zariadení WIDOS zahŕňa produkty, ktoré boli vyvíjané a vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov, preto nie je možné plne obsiahnuť celý rozsah tejto skupiny, ktorý sa navyše neustále rozširuje o nové typy zariadení. Nižšie sú uvedené niektoré vybrané aplikácie.

 • WIDOS CNC 3.0 pre sériovú výrobu - úprava riadiacej jednotky pre špecifické, zjednodušené ovládanie pri sériovej výrobe
 • WIDOS 2500 Pneumatic CNC - dielenské zariadenie s pneumatickým systémom upínania zváraných častí, napr. pre čisté prevádzky
 • WIDOS 2600 S CNC - dielenské zariadenie so servo-pneumatickým pohonom s infračerveným nahrievacím telesom pre výrobu tvaroviek
 • WIDOS 4002 Kombi CNC - dielenské zariadenie s kombináciou zvárania na tupo (do DA 400 mm) a polyfúzne (do DA 160 mm)
 • WIDOS Pneumatic Double Welding Machine - plne automatické dielenské zariadenie pre sériovú výrobu s kapacitou vyše 120 ks/hod.
 • WIDOS Vertical Welding Machine - dielenské zariadenie pre výrobu tvaroviek s priemerom DA 1000 a výškou 1000 mm
 • WIDOS Grip Welding Machine - dielenské zariadenie pre obojstranné navarovanie úchytiek na plastové dosky
 • WIDOS Diaphragm Welding Machine - dielenské zariadenie s hydraulicko-pneumatickým pohonom pre zváranie viacvrstvových membrán
 • WIDOS Spiral Welding Machine - dielenské zariadenie pre špirálové navarovanie káblov na plastové rúry s priemermi DA 160 - DA 315 mm
 • WIDOS Branch Welding Machine - manuálne dielenské zariadenie pre navarovanie odbočiek s priemerom do DA 315 na rúry do DA 1000 mm
 • WIDOS RSM 110 - dielenské zariadenie na sériové trecie zváranie rotačných častí s priemerom do DA 110 mm
 • WIDOS RSM 160 CNC - dielenské zariadenie na automatické sériové trecie zváranie rotačných častí s priemerom do DA 160 mm
 • WIDOS RSM Vertical S CNC - dielenské zariadenie na automatické sériové trecie zváranie rotačných častí s priemerom do DA 400 mm
 • WIDOS Induction Welding Mashine - dielenské zariadenie na veľkosériovú výrobu tvaroviek (500.000 ks/rok) s indukčným ohrevom častí
 • WIDOS Riveting Machine - nitovacie zariadenie s pneumatickým pohonom a s CNC-riadiacou jednotkou