Stláčacie prípravky

V prípade odstraňovania závad na potrubných rozvodoch je potrebné prerušiť prúdenie média na poškodenom mieste. Pri oprave plastových potrubí je na tento účel možné použiť stláčacie prípravky, ktorými sa stlačí potrubie pred (prípadne aj za) poškodeným miestom. Po ukončení opravy sa stláčací prípravok uvoľní a plastové potrubie sa do pôvodného tvaru vráti pomocou zaokrúhľovacieho prípravku. Miesto stlačenia na potrubí je nutné označiť, pretože stláčanie je na jednom mieste možné uskutočniť len raz.

Stláčacie prípravky:

  • WIDOS QR 32 - kombinované stláčacie a zaokrúhľovacie zariadenie pre priemery rúr od DA 20 do DA 32 mm; s mechanickým posuvom prostredníctvom závitovky a račne
  • WIDOS QR 63 - kombinované stláčacie a zaokrúhľovacie zariadenie pre priemery rúr od DA 32 do DA 63 mm; s mechanickým posuvom prostredníctvom závitovky a račne
  • WIDOS QR 110 - samostatné stláčacie a zaokrúhľovacie zariadenie pre priemery rúr od DA 32 do DA 110 mm; s hydraulickým posuvom na stláčacom aj zaokrúhľovacom prípravku
  • WIDOS QR 160 - samostatné stláčacie a zaokrúhľovacie zariadenie pre priemery rúr od DA 63 do DA 160 mm; s hydraulickým posuvom na stláčacom aj zaokrúhľovacom prípravku
  • WIDOS QR 225 - samostatné stláčacie a zaokrúhľovacie zariadenie pre priemery rúr od DA 125 do DA 225 mm; s hydraulickým posuvom na stláčacom aj zaokrúhľovacom prípravku
  • WIDOS QR 250 - samostatné stláčacie a zaokrúhľovacie zariadenie pre priemery rúr od DA 160 do DA 250 mm; s hydraulickým posuvom na stláčacom aj zaokrúhľovacom prípravku