Teplovzdušné pištole

Teplovzdušné pištole FORSTHOFF sú profesionálne zariadenia na zváranie plastov pomocou prídavných materiálov, predovšetkým na zváranie PE, PP, PVC, PVDF, ABS, PMMA a PA. Sú to kompaktné zariadenia, ktoré vzhľadom na svoje rozmery a hmotnosť sú ideálne pre mobilné nasadenie na zváranie predovšetkým tenkostenných materiálov. K dispozícii je niekoľko vyhotovení pištolí.

Zariadenia sú dodávané s klasickými komutátorovými pohomni (s uhlíkami), ale takisto v bezuhlíkovom vyhotovení, ktorého hlavnou výhodou je dlhšia životnosť zariadenia. Praktické využitie je najmä pri zváraní plastových rozvodov, tvaroviek a nádrží, pri oprave autoplastov a autoplachiet, pri zváraní izolačných a krycích fólií, pri pokládke PVC podlahových krytín a pod.

Princíp zvárania prídavným materiálom

Pri tomto spôsobe zvárania je prenos tepla zabezpečovaný horúcim vzduchom, ktorým je nahrievaný základný zváraný materiál, ako aj prídavný materiál. Zdrojom horúceho vzduchu je zvárací prístroj, tzv. teplovzdušná pištoľ. Pred samotným zváraním je dôležitá úprava zváraných plôch - v závislosti od hrúbky steny zváraného materiálu, resp. typu zvaru, je potrebné vykonať úkosovanie a to buď do tvaru V (hrúbky do 6 mm) alebo do tvaru X (hrúbky nad 6 mm) a očistenie zváraných plôch. Pri vlastnom zváraní sa plastifikuje vplyvom tepla základný aj prídavný materiál (prídavný drôt) a pod vplyvom tlaku, kedy sa do základného materiálu vtláča prídavný materiál, dochádza ku spojeniu. V prípade väčších hrúbok materiálu je potrebné vytvoriť zvarový spoj v celom priereze, t.j. je nutné vytvoriť niekoľko húseníc. Čo najvyššiu efektivitu zvárania prídavným materiálom zabezpečujú rôzne typy zváracích dýz, predovšetkým rýchlodýzy, ktoré sa upevňujú na ústie zváracej pištole.

Program firmy FORSTHOFF zahŕňa:

  • profesionálne ručné zváracie prístroje
  • ohrievač vzduchu
  • automatické zváracie prístroje

 Teplovzdušné pištole / Obrazky - foto
 Teplovzdušné pištole / Obrazky - foto
 Teplovzdušné pištole / Obrazky - foto
 Teplovzdušné pištole / Obrazky - foto

Program firmy FORSTHOFF zahŕňa: