Zariadenia na zváranie plastových dosiek

Nová generácia zariadení WIDOS radu PSM bola vyvinutá, aby spĺňala najnáročnejšie požiadavky v oblasti zvárania plastových dosiek. Z hľadiska pohonu sú k dispozícii zariadenia s manuálnym ovládaním (pracovná dĺžka do 2000 mm, hrúbka steny do 20 mm), s pneumatickým alebo servopohonom (pracovná dĺžka do 4000 mm, hrúbka steny do 60 mm). Pri manuálnych zariadeniach je základná konštrukcia prevzatá zo zváracieho zariadenia WIDOS 2500 - posuv zváracích stolov je zabezpečovaný otočným kolesom, pričom prítačná sila pri zváraní je vytváraná tlačnou pružinou s nastavovacou stupnicou. Na spoľahlivé upnutie zváraných dosiek sú použité upínacie závitové vretená, ktoré umožňujú aj pri najmenších verziách dostatočné upínacie sily. Na ohrev zváraných plôch je použitá nahrievacia lišta s antiadhéznou povrchovou vrstvou. Pneumatický pohon je použitý pri zariadeniach WEGENER s väčšími pracovnými dĺžkami a servohohon je používaný len pri zariadeniach s CNC riadiacou jednotkou. Pri týchto vyhotoveniach je vyvýjaná upínacia prítlačná sila až 100 kN, čo garantuje bezpečné upnutie aj pri najväčších rozmeroch zváraných dosiek.

Princíp zvárania na tupo

Zváranie na tupo (alebo tlakové zváranie) je kontaktné zváranie, t.j. zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom. Pri zváraní rúr sa jedná o tzv. zrkadlo, pri zváraní plastových dosiek je to nahrievacia lišta. Zvárané konce sa pred samotným pritlačením na nahrievacie teleso hladko opracujú, očistia od mastnoty a mechanických nečistôt. Následne sa pod presne určeným, tzv. prispôsobovacím tlakom pritlačia zvárané konce na nahrievacie teleso, nahriate na zváraciu teplotu. Po uplynutí prvej fázy nahrievania zváraných koncov, tzv. prispôsobovania, sa vytvorí po obvode zváranej plochy výronok. Potom sa zníži tlak na minimum a začína druhá fáza nahrievania, tzv. prehrievanie do hĺbky. Po uplynutí druhej fázy sa zvárané plochy oddialia od nahrievacieho telesa, toto sa odstráni spomedzi zváraných plôch a v čo najkratšom čase na nahriate konce zváraných častí priložia k sebe. Táto fáza sa nazýva prestavenie. Následne začína fáza tlakového nárastu, kedy sa postupne zvyšuje prítlak na zvárané konce až do hodnoty zváracieho tlaku. Pod týmto tlakom zostanú zvárané časti až do vychladnutia zvarového spoja, t.j. počas celej fázy chladnutia.

Pre celý proces zvárania sú dôležité tieto fyzikálne veličiny: čas, teplota a tlak. Tieto sú presne stanovené normami v závislosti od typu zváraného materiálu a hrúbky steny.