Extrúdery

Extrúdery MUNSCH sú zariadenia na zváranie plastov pomocou prídavných materiálov, predovšetkým na zváranie PE, PP, PVC, PVDF, ABS, PA, PFA a Nylon. Sú to kompaktné zariadenia, ktoré vzhľadom na svoje rozmery a hmotnosť je možné použiť predovšetkým ako montážne. Dodávané sú v niekoľkých vyhotoveniach, ktoré sa navzájom odlišujú predovšetkým svojím výkonom a vďaka ktorému sú optimálnym riešením pre hrubostenné materiály (s hrúbkou steny nad 6 mm).

Princíp extrúderového zvárania

Jedná sa o progresívnejšiu alternatívu zvárania prídavným materiálom, predovšetkým pri zváraní hrubostenných materiálov. Ohrev základného materiálu je rovnako zabezpečovaný horúcim vzduchom, avšak prídavný materiál je splastifikovaný a vytláčaný (extrudovaný) prostredníctvom podávacej závitovky.

Pred samotným zváraním je dôležitá úprava zváraných plôch - v závislosti od hrúbky steny zváraného materiálu, resp. typu zvaru, je potrebné vykonať úkosovanie a to buď do tvaru V (hrúbky do 6 mm) alebo do tvaru X (hrúbky nad 6 mm) a očistenie zváraných plôch. Pri zváraní formuje povrch plastifikovaného materiálu zváracia pätka z PTFE, pričom vstupným materiálom môže byť takisto zvárací drôt alebo granulát.

Program firmy MUNSCH zahŕňa:

  • extrúdery na zváranie nádrží MUNSCH-B
  • extrúdery na zváranie fólií MUNSCH-D
  • zariadenia na zváranie fólií nahrievacím klinom WEDGE

Program firmy MUNSCH zahŕňa: