MUNSCH - pätky k extrúderom

K extrúderom MUNSCH je dodávaný široký sortiment zváracích pätiek pre optimalizáciu zvarového spoja.

Zváracie pätky k extrúderom MUNSCH

Zváracie pätky pre V-zvar a X-zvar

Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj. číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK-18-S; MEK-/ MAK-18; MEK-/ MAK-25-S; MEK-/ MAK-25; Mini; ME- MA-25-S; ME-/MA-25
5 mm 40 / 60 mm MU 42-0105 V
6 mm 40 / 60 mm MU 42-0106 V
8 mm 40 / 60 mm MU 42-0108 V
10 mm 40 / 60 mm MU 42-0110 V
12 mm 40 / 60 mm MU 42-0112 V
15 mm 40 / 60 mm MU 42-0115 V
Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK 32; MAK 32 S; MEK-/MAK-36; MEK-/ MAK-40; MAK 48; MEK-/ MAK-58; MEK-/ MAK-65;
ME-/MA-40; ME-/MA-60
8 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0108 V
10 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0110 V
15 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0115 V
20 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0120 V
25 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0125 V

Zváracie pätky pre kútový zvar

Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK-18-S; MEK-/ MAK-18; MEK-/ MAK-25-S; MEK-/ MAK-25; Mini; ME- MA-25-S; ME-/MA-25
4 mm 40 / 60 mm MU 42-0104 K
6 mm 40 / 60 mm MU 42-0106 K
7 mm 40 / 60 mm MU 42-0107 K
9 mm 40 / 60 mm MU 42-0109 K
11 mm 40 / 60 mm MU 42-0111 K
Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK 32; MAK 32 S; MEK-/MAK-36; MEK-/ MAK-40; MAK 48; MEK-/ MAK-58; MEK-/ MAK-65;
ME-/MA-40; ME-/MA-60
6 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0106 K
7 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0107 K
8 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0108 K
11 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0111 K
14 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0114 K
18 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0118 K
21 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0121 K
28 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0128 K

Zváracie pätky pre fóliový zvar

Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK-18-S; MEK-/ MAK-18; MEK-/ MAK-25-S; MEK-/ MAK-25; Mini; ME- MA-25-S; ME-/MA-25
20 mm 40 / 60 mm MU 42-0120 F
25 mm 40 / 60 mm MU 42-0125 F
30 mm 40 / 60 mm MU 42-0130 F
40 mm 40 / 60 mm MU 42-0140 F
Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK 32; MAK 32 S; MEK-/MAK-36; MEK-/ MAK-40; MAK 48; MEK-/ MAK-58; MEK-/ MAK-65;
25 mm 50 mm MU 43-0125 F
40 mm 50 mm MU 43-0140 F

Zváracie pätky pre rohový zvar

Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK-18-S; MEK-/ MAK-18; MEK-/ MAK-25-S; MEK-/ MAK-25; Mini; ME- MA-25-S; ME-/MA-25
4 mm 40 / 60 mm MU 42-0104 E
5 mm 40 / 60 mm MU 42-0105 E
6 mm 40 / 60 mm MU 42-0106 E
8 mm 40 / 60 mm MU 42-0108 E
10 mm 40 / 60 mm MU 42-0110 E
12 mm 40 / 60 mm MU 42-0112 E
Rozmer "a" Dĺžka pätky Obj.číslo
Typ extrúdera: MEK-/ MAK 32; MAK 32 S; MEK-/MAK-36; MEK-/ MAK-40; MAK 48; MEK-/ MAK-58; MEK-/ MAK-65;
ME-/MA-40; ME-/MA-60
6 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0106 E
8 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0108 E
10 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0110 E
12 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0112 E
15 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0115 E
20 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0120 E
25 mm 40 / 60 / 80 mm MU 43-0125 E