Zariadenia na elektrofúzne zváranie

Zariadenia na elektrofúzne zváranie sú určené pre zváranie plastových rúr z PE a PP pomocou elektrotvaroviek, bez obmedzenia veľkosti priemerov (v závislosti od možností výrobcov elektrotvaroviek). Tieto sú univerzálne, t.j. použiteľné pre všetky dostupné typy elektrotvaroviek. Dodávané sú v poloautomatickom (manuálne zadávanie zváracích parametrov) i automatickom (zadávanie parametrov pomocou čiarového kódu) vyhotovení, s možnosťou protokolovania údajov o vykonanom zvare, ale i bez nej. 

Princíp elektrofúzneho zvárania

V princípe sa jedná o obdobné zváranie ako polyfúzne, s tým rozdielom, že ohrev nie je vykonávaný nahrievacím telesom, ale odporovým vinutím, ktoré je zabudované v základnom materiáli tvarovky (tzv. elektrotvarovky).

Na konce zváraných častí, očistených od oxidačnej vrstvy (pomocou škrabiek) a odmastených, sa na nasunie elektrotvarovka, pričom zvárané časti sa odporúča zafixovať v pozicionéroch. Následne sa pripojí zvárací kábel zváracieho prístroja ku konektorom elektrotvarovky. Parametre zvárania (napätie, prúd a čas) je možné zadať do prístroja zvyčajne dvoma spôsobmi - manuálne podľa tabuľkových údajov pomocou ovládacích tlačidiel alebo z čiarového kódu umiestneného na elektrotvarovke prostredníctvom čítacieho pera. Tieto môžu byť korigované zváracím prístrojom v závislosti od vonkajšej teploty. Po spustení vlastného procesu zvárania prístroj reguluje prívod elektrického prúdu do odporového vinutia elektrotvarovky, čím sa nataví materiál elektrotvarovky i zváraných častí v mieste spoja. Po ukončení fázy zvárania začína plynúť doba chladnutia, počas ktorej zvarový spoj nesmie byť zaťažovaný a je vhodné ho nechať zafixovaný v pozicionéroch.

Sortiment dielenských zváracích zariadení: 
  • WIDOS ESI 2000 / ESI 4000
  • HÜRNER HST 300 MANUAL / JUNIOR / PRINT / PRICON
  • SAURON (CTF FRANCE) BARBARA / ONDINE / JULIE 

 Zariadenia na elektrofúzne zváranie / Obrazky - foto
 Zariadenia na elektrofúzne zváranie / Obrazky - foto
 Zariadenia na elektrofúzne zváranie / Obrazky - foto

Sortiment dielenských zváracích zariadení: