Montážne zariadenia WIDOS na zváranie na tupo

Montážne zariadenia na zváranie na tupo WIDOS sú dodávané vo verzii s mechanickým (do priemerov DA 160 mm) alebo s hydraulickým posuvom upínacích čeľustí (do priemerov DA 2400 mm).

Štandardne tieto zariadenia pozostávajú z upínacích čeľustí (tzv. saní), nahrievacieho telesa, rovinného hoblíku, odkladacieho stojana a hydraulického agregátu (pre zariadenia s hydraulickým posuvom). Pri zariadeniach pre väčšie priemery rúr býva ako voliteľné príslušenstvo k dispozícii zdvíhací prípravok pre hoblík a nahrievacie teleso. Môžu byť dodávané tiež vo verzii s protokolovacou jednotkou (SPA), riadiacou jednotkou (CNC), prípadne s automaticky ovládaným nahrievacím telesom. Každé zariadenie je určené pre určitý rozsah dimenzií rúr, čo umožňujú sady redukčných vložiek, upevňované do upínacích čeľustí. Pre špeciálne rozmery alebo tvary rúr (napr. korugované) je možné dodať redukčné vložky vyrobené na zakázku.

Princíp zvárania na tupo

Zváranie na tupo (alebo tlakové zváranie) je kontaktné zváranie, t.j. zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom. Pri zváraní rúr sa jedná o tzv. zrkadlo, pri zváraní plastových dosiek je to nahrievacia lišta.

Zvárané konce sa pred samotným pritlačením na nahrievacie teleso hladko opracujú - v prípade plastových rúr pomocou rovinného hoblíka. Potom sa skontroluje presah - pri zváraní rúr nesmie byť väčší ako 0,1 x hrúbka steny rúry a zvárané plochy sa očistia od mastnoty a mechanických nečistôt. Následne sa pod presne určeným, tzv. prispôsobovacím tlakom pritlačia zvárané konce na nahrievacie teleso, nahriate na zváraciu teplotu. Po uplynutí prvej fázy nahrievania zváraných koncov, tzv. prispôsobovania, sa vytvorí po obvode zváranej plochy výronok. Potom sa zníži tlak na minimum a začína druhá fáza nahrievania, tzv. prehrievanie do hĺbky. Po uplynutí druhej fázy sa zvárané plochy oddialia od nahrievacieho telesa, toto sa odstráni spomedzi zváraných plôch a v čo najkratšom čase na nahriate konce zváraných častí priložia k sebe. Táto fáza sa nazýva prestavenie. Následne začína fáza tlakového nárastu, kedy sa postupne zvyšuje prítlak na zvárané konce až do hodnoty zváracieho tlaku. Pod týmto tlakom zostanú zvárané časti až do vychladnutia zvarového spoja, t.j. počas celej fázy chladnutia. Pre celý proces zvárania sú dôležité tieto fyzikálne veličiny: čas, teplota a tlak. Tieto sú presne stanovené normami v závislosti od typu zváraného materiálu, hrúbky steny a priemeru rúry. Montážne zariadenia WIDOS na zváranie na tupo Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.

Pre celý proces zvárania sú dôležité tieto fyzikálne veličiny: čas, teplota a tlak. Tieto sú presne stanovené normami v závislosti od typu zváraného materiálu, hrúbky steny a priemeru rúry.

Sortiment montážnych zváracích zariadení:
  • WIDOS Miniplast (DA 20 - 110), Maxiplast (DA 50 - 160) - zariadenia s mechanickým posuvom
  • WIDOS 4400 (DA 50 - 160), 4600 (DA 75 - 250), 4900 (DA 90 - 315) - zariadenia s hydraulickým posuvom, tiež vo verzii SPA alebo CNC
  • WIDOS 5100 (DA 200 - 450), 5500 (DA 200 - 500), 6100 (DA 315 - 630) - zariadenia s hydraulickým posuvom, tiež vo verzii SPA alebo CNC
  • WIDOS 8000 (DA 450 - 800), 10000 (DA 500 - 1000), 12000 (DA 800 - 1200), 14000 (DA 800 - 1400), 16000 (DA 900 - 1600), 18000 (DA 1100 - 1800), 20000 (DA 1400 - 2000), 24000 (DA 1600 - 2400) - zariadenia s hydraulickým posuvom, tiež vo verzii SPA alebo CNC
  • WIDOS HRG3 (DA 200 - 315), HRG4 (DA 315 - 450), HRG6 (DA 315 - 630), HRG8 (DA 500 - 800), HRG10 (DA 630 - 1000), HRG12 (DA 1000 - 1200), HRG14 (DA 1200 - 1400), HRG16 (DA 1400 - 1600), HRG18 (DA 1600 - 1800)- zariadenia s hydraulickým posuvom

 Montážne zariadenia WIDOS na zváranie na tupo / Video - foto
 Montážne zariadenia WIDOS na zváranie na tupo / Video - foto
 Montážne zariadenia WIDOS na zváranie na tupo / Video - foto

Sortiment montážnych zváracích zariadení: